การตั้งค่ากำหนดความเร็วของพอร์ทสวิตช์ Ruijie Reyee NBS Series

 

การตั้งค่า กำหนดค่าความเร็ว รับ-ส่ง ของพอร์ทของสวิตช์ Ruijie Reyee NBS Series

ติดต่อข้อมูล และสินค้า ทักไลน์  0897993376

ไปที่หัวข้อPorts > Rate limiting

 
คลิกที่เมนู  Batch Edit to config rate limit for the ports:

 
จะขึ้นข้อความ  "Operation succeeded." และพอร์ตของสวิตซ์จะอัพเดท

 

กดที่ Edit ในเมนู Action
ตั้งค่า RX Speed (ค่าความเร็วในการับ)

ตั้งค่า TX Speed (ค่าความเร็วในการส่ง) และกด OK ตามรูป

 

Visitors: 54,996