การตั้งค่าจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน FitXpress EnGenius

การตั้งค่าผู้ใช้งาน และจัดการสิทธิ์ FitXpress Cloud Enginius

สินค้า รุ่น สเป็ก งานโครงการ   ติดต่อไลน์: 0897993376

การตั้งค่าจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน FitXpress บน Web Portal

ขั้นตอนที่ 1: เข้าเมนู Admin Users 

- เปิด browser ที่ใช้งาน พิมพ์ URL: https://fit.engenius.ai

Login เข้าสู่ระบบที่ทำการสร้างไว้ *หากไม่มีให้ทำการสร้างบัญชี คลิ๊ก

- เมนู Admin Users คลิ๊กเพื่อตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 2: Invite Admin Users 

- คลิ๊ก Invite Admin Users เพื่อเพิ่มผู้ใช้งาน

ขั้นตอนที่ 3: Add User

- ระบุ Email ที่ต้องการเพิ่ม

- กำหนดสิทธิ์ ผู้ใช้งาน

Admin : สามารถตั้งค่า การใช้งานได้ทั้งหมด

Viewer : มอนิเตอร์ระบบเท่านั้น ไม่สามารถตั้งค่าได้

*Owner :  ผู้ลงทะเบียนอุปกรณ์ สามารถตั้งค่า การใช้งานได้ทั้งหมด

- คลิ๊ก Add เพิ่มผู้ใช้งาน...เรียบร้อย 

*Email ต้องสร้างบัญชีเรียบร้อยแล้ว หากไม่มีให้ทำการสร้างบัญชี คลิ๊ก

TIPS: Actions

คลิ๊ก ... เมื่อต้องการเปลี่ยนสิทธิ์ผู้ใช้งานจากเดิม หรือ ลบผู้ใช้งานออก

การตั้งค่าจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน FitXpress บน Mobile App

ขั้นตอนที่ 1: เข้าเมนู Admin User

เปิด FitXpress บนโทรศัพท์ที่ทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่น

Login เข้าสู่ระบบที่ทำการสร้างไว้ *หากไม่มีให้ทำการสร้างบัญชี คลิ๊ก

- เลือกเมนู Admin User เพื่อตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 2: Add

- เลือก Add User เพิ่มผู้ใช้งาน

ขั้นตอนที่ 3: Add User

- ระบุ Email ที่ต้องการเพิ่ม

- กำหนดสิทธิ์ ผู้ใช้งาน

Admin : สามารถตั้งค่า การใช้งานได้ทั้งหมด

Viewer : มอนิเตอร์ระบบเท่านั้น ไม่สามารถตั้งค่าได้

*Owner :  ผู้ลงทะเบียนอุปกรณ์ สามารถตั้งค่า การใช้งานได้ทั้งหมด

- เลือก Create เพิ่มผู้ใช้งาน...เรียบร้อย 

*Email ต้องสร้างบัญชีเรียบร้อยแล้ว หากไม่มีให้ทำการสร้างบัญชี คลิ๊ก

TIPS: User Info

- เลือก > เมื่อต้องการเปลี่ยนสิทธิ์ผู้ใช้งานจากเดิม หรือ ลบผู้ใช้งานออก

Visitors: 50,108