การตั้งค่า Wi-Fi และฟังก์ชั่นผ่าน FitXpress Cloud

การตั้งค่า Wi-Fi และฟังก์ชั่น บน FitXpress Cloud และ Mobile App 

สินค้า รุ่น สเป็ก งานโครงการ   ติดต่อไลน์: 0897993376

สำหรับผู้ใช้งาน FitXpress บน Web Portal

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าเมนู Wi-Fi 

- เปิด browser ที่ใช้งาน พิมพ์ URL: https://fit.engenius.ai

Login เข้าสู่ระบบที่ทำการสร้างไว้ *หากไม่มีให้ทำการสร้างบัญชี คลิ๊ก

- เมนู Wi-Fi คลิ๊กเพื่อตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 2 : เพิ่ม SSID 

- คลิ๊ก ( + ) เพิ่ม SSID ที่ต้องการ

*สามารถคลิ๊กชื่อที่มีอยู่เพื่อทำการแก้ไข

ขั้นตอนที่ 3 : สร้าง SSID สำหรับ STAFF

ขั้นตอนที่ 4 : กำหนดความปลอดภัยของ SSID สำหรับ STAFF

Open : เชื่อมต่อได้ทันที ไม่มีการใช้รหัส

Password : ตั้งรหัสก่อนเข้าใช้งาน

RADIUS : การตรวจสอบตัวตนก่อนใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5 : สร้าง SSID สำหรับ Guest (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 6 : กำหนดความปลอดภัยของ SSID สำหรับ Guest (ถ้ามี)

Open : เชื่อมต่อได้ทันที ไม่มีการใช้รหัส

Password : ตั้งรหัสก่อนเข้าใช้งาน

- Portal : หน้า Login ก่อนเข้าใช้งาน

สำหรับผู้ใช้งาน FitXpress บน Mobile App

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าเมนู Wi-Fi 

- เปิด FitXpress บนโทรศัพท์ที่ทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่น

Login เข้าสู่ระบบที่ทำการสร้างไว้ *หากไม่มีให้ทำการสร้างบัญชี คลิ๊ก

- เมนู Wi-Fi เพื่อตั้งค่า เลือก ( + ) เพิ่ม SSID

ขั้นตอนที่ 2 : ตั้งค่า SSID สำหรับ STAFF

ขั้นตอนที่ 3 : กำหนดความปลอดภัยของ SSID สำหรับ STAFF

Open : เชื่อมต่อได้ทันที ไม่มีการใช้รหัส

Password : ตั้งรหัสก่อนเข้าใช้งาน

RADIUS : การตรวจสอบตัวตนก่อนใช้งาน แบบ Landing Portal หรือ 802.1X

ขั้นตอนที่ 4 : สร้าง SSID สำหรับ Guest (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 5 : กำหนดความปลอดภัยของ SSID สำหรับ Guest (ถ้ามี)

Open : เชื่อมต่อได้ทันที ไม่มีการใช้รหัส

Password : ตั้งรหัสก่อนเข้าใช้งาน

- Portal : หน้า Login ก่อนเข้าใช้งาน

Visitors: 50,119