การสร้างบัญชีผู้ใช้งานบน FitXpress EnGenius Cloud

การสร้างบัญชี เพื่อใช้งาน FitXpress 

สินค้า รุ่น สเป็ก งานโครงการ   ติดต่อไลน์: 0897993376

ขั้นตอนการสร้างบัญชี เพื่อใช้งาน FitXpress บน Web Portal

ขั้นตอนที่ 1Sign up FitXpress

- เปิด browser ที่ใช้งาน พิมพ์ URL: https://fit.engenius.ai

- คลิ๊ก Sign up เพื่อเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 2: ระบุ Email ที่ต้องการ

- พิมพ์ Email ที่ต้องการใช้งาน จากนั้นคลิ๊ก Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3: กรอกข้อมูล

- ระบุชื่อ, นามสกุล, บริษัท

- Region เลือกเป็น APAC

- กำหนดรหัสผ่านที่ต้องการ

- คลิ๊ก Sign Up 

ขั้นตอนที่ 4Activate Account

- ตรวจสอบ Email ที่ทำการลงทะเบียนไว้

- คลิ๊ก Activate my account เรียบร้อย...พร้อมใช้งานได้ทันที

ขั้นตอนการสร้างบัญชี เพื่อใช้งาน FitXpress บน Mobile App

ขั้นตอนที่ 1: Create Account

- เปิด FitXpress บนโทรศัพท์ที่ทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่น

- เลือก Create account เพื่อเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 2: ระบุ Email ที่ต้องการ

- พิมพ์ Email ที่ต้องการใช้งาน จากนั้นเลือก Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3: กรอกข้อมูล

- ระบุชื่อ, นามสกุล, บริษัท

- กำหนดรหัสผ่านที่ต้องการ

- Region เลือกเป็น APAC

- คลิ๊ก Sign Up 

ขั้นตอนที่ 4Activate Account

- ตรวจสอบ Email ที่ทำการลงทะเบียนไว้

- คลิ๊ก Activate my account เรียบร้อย...พร้อมใช้งานได้ทันที

นอกจากการสร้างบัญชี เพื่อเริ่มใช้งาน FitXpress ทั้ง 2 แบบแล้ว ลูกค้ายังสามารถใช้งานผ่าน

 Facebook หรือ Google ที่มีอยู่เพื่อเริ่มใช้งานได้เช่นกัน

Visitors: 60,668