คู่มือ ติดตั้ง ตั้งค่า EnGenius Cloud FitXpress EWS356-FIT EWS357-FIT EWS377-FIT

คู่มือ ติดตั้ง ตั้งค่า ขั้นตอนเริ่มต้นใช้งาน EnGenius EWS356-FIT EWS357-FIT EWS377-FIT ผ่านแอพ FitXpress

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่ออุปกรณ์

เชื่อมต่ออุปกรณ์ EnGenius Fit AP กับเครือข่ายที่ใช้งาน กรณีเครือข่ายใช้งาน DHCP โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า AP สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

ตัวอย่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์ก่อนเริ่มใช้งาน

 

ขั้นตอนที่ 2: ลงทะเบียนอุปกรณ์

สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ ผ่าน FitXpress Mobile App

- เปิด FitXpress Mobile App และทำการสร้างบัญชี Sign up เพื่อเริ่มใช้งาน

- Login เข้าระบบ เลือกเมนู Devices กด (+) เพื่อทำการเพิ่มอุปกรณ์

- สแกน QR code ด้านหลังอุปกรณ์ผ่าน FitXpress Mobile App

- เมื่อลงทะเบียนอุปกรณ์สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลของอุปกรณ์ เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อกับ FitXpress
เมื่ออุปกรณ์เปิดและเชื่อมต่อ Internet ไฟ LED PWR ติดค้าง หมายความว่า อุปกรณ์ได้เชื่อมต่อกับ FitXpress แล้ว ระบบจะดาวน์โหลดการตั้งค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 4: เริ่มการตั้งค่า FitXpress
เข้าสู่ระบบ FitXpress เพื่อกำหนดการตั้งค่า และตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณได้ทันที

Visitors: 57,085