ระบบ VSU (Virtual Switch Unit) เทคโนโลยีจาก Ruijie Network

ระบบเทคโนโลยี VSU (Virtual Switch Unit)
เป็นเทคโนโลยีของ Ruijie Reyee Network ในระดับ Enterprise Network เป็นการนำ อุปกรณ์ Physicsl Switch หลายๆ ตัวมาเชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกัน และใช้โปรโตคอลเข้ามาบริหารจัดการสวิตซ์หลายๆตัว เข้ามารวมกันในเชิงแบบเสมือนให้เป็นตัวเดียว (Virtualization Switch) โดนสวิตซ์แต่ละตัวภายใต้ระบบเสมือนจะสามารถทำงานทดแทนกันได้หากตัวใดในระบบไม่สามารถใช้งานได้แบบทันทีทันใด เพื่อให้ได้ในเรื่องของ Redundancy, Reliability, Virtulization, Scalebility และ Availability เพื่อให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพใช้งาน และมีเสถียรภาพสูงสุด ในระบบเครือข่ายขนาดกลางถึงใหญ่

VSU มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนในแง่ของความน่าเชื่อถือ เวลาเฟลโอเวอร์ (Fail Over) แบบทันทีทันใด การจัดการการกำหนดค่า การใช้งานลิงก์ ซึ่งสามารถรับประกันความมีเสถียรภาพของระบบเน็ตเวิร์คสูงสุด

ติดต่อ สอบถามข้อมูล ทักไลน์   0897993376

รูป ตัวอย่าง Daiagram การเชื่อมต่อของระบบ VSU 

 

รูประบบ Physical View เทียบกับ Logical View ของระบบ VSU Solution

 

รูปการรวมเข้ากันในระบบของ VSU ที่ทำงานงานเป็นแบบ Active และ Standby 

 การตั้งค่าระบบ จะใช้ Command Line (CLI) โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

 

 

Config VSU Ruijie Core Switch CLI

  

Visitors: 57,076