รีโมทเข้า EnGenius Controller ผ่าน FitXpress Cloud

การรีโมทเชื่อมต่อไป FitController ผ่าน FitXpress Cloud

สินค้า รุ่น สเป็ก งานโครงการ   ติดต่อไลน์: 0897993376

ฟีเจอร์ใหม่ สำหรับผู้ใช้งาน FitController ในการจัดการอุปกรณ์ อัพเดทระบบซอร์ฟแวร์เวอร์ชั่นใหม่ (1.3.5) สามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์ Remote Access จากภายนอก ไปยังอุปกรณ์ได้ง่าย นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบการทำงานของ AP และ Switch ผ่าน FitXpress ได้อีกด้วย โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

เข้าสู่ระบบ FitXpress ผ่าน Web Portal

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าเมนู FitController 

- เปิด browser ที่ใช้งาน พิมพ์ URL: https://fit.engenius.ai

Login เข้าสู่ระบบที่ทำการสร้างไว้ *หากไม่มีให้ทำการสร้างบัญชี คลิ๊ก

- คลิ๊กเมนู FitController เพื่อทำการเพิ่มอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 2 : เพิ่มอุปกรณ์

- คลิ๊ก "(+)" เพื่อทำการเพิ่มอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 3 : เพิ่มอุปกรณ์

- คลิ๊ก "Add Device" เพื่อทำการเพิ่มอุปกรณ์

- ระบุ Serial Number อุปกรณ์ จากนั้น คลิ๊ก "Next"

ขั้นตอนที่ 4 : ระบุชื่ออุปกรณ์

- ระบุชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการ จากนั้น คลิ๊ก "Next"

คลิ๊ก "Manage the Network" เพื่อเริ่มใช้งาน

เข้าสู่ระบบ FitController ผ่าน Web Portal

ขั้นตอนที่ 1 : SIGN IN FitController 

คลิ๊ก "SIGN IN" เข้าสู่ระบบ FitController เพื่อเปิดใช้การทำงาน Remote Access

*หากไม่ทราบวิธีการใช้งาน หรือเป็นผู้ใช้ใหม่ คลิ๊ก

ขั้นตอนที่ 2 Enable Remote Access *หากไม่พบเมนู ให้ข้ามไปทำขั้นตอนต่อไป

คลิ๊ก "Remote Access" และคลิ๊ก "Enable Remote Access" เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์

ขั้นตอนที่ 3 : System Information

คลิ๊ก "System Information" เพื่อตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ หรือ คลิ๊ก "Check for update" เพื่อทำการอัพเดทระบบ กรณีมี ซอร์ฟแวร์ เวอร์ชั่นใหม่


เมื่อทำตามขั้นตอนดังกล่าวเรียบร้อย จะพบว่าอุปกรณ์ (FitController) ที่ทำการเพิ่มไว้บน FitXpress อยู่ในสถานะ Online และพร้อมใช้งานแล้ว


สามารถตรวจสอบการทำงานของ AP และ Switch ดูสถานะ Online และ Offline ของอุปกรณ์ต่างๆ หรือ คลิ๊ก "Connect" เพื่อ Remote ไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการได้ทันที

Visitors: 50,113